Výzkumný ústav balneologický, v.v.i. - Balneology Research Institute: 50.362074, 14.127220